A od Prešova...

1.  [:A od Prešova a od Prešova

     a od Prešova v tým poľu.:]

     [:Neše še Janík, šerdečko mojo,

     neše še Janík na koňu.:]

2.  [:A za ním idze, a za ním idze,

     a za ním idze ocec, mac.:]

     [:Vrač še Janíčku, šerdečko mojo,

     vrac še Janíčku, vrac še, vrac.:]

3.  [:A ja še veru, a ja še veru,

     a ja še veru nevrácim.:]

     [:Radšej svoj život, šerdečko mojo,

     radšej svoj život utracim.:]

4.  [:Šicko še žitko rozžeľeňelo,

     jara pšenička ňeschodzi,:]

     [:mala ja chlapca preľubeneho,

     aľe už do na ňechodzi.:]

 

Späť na zoznam

© 2001  Miroslav Jurči, Pesničky pre všetkých
Posledná aktualizácia stránky: 08. júna 2007