Mám ja kosu, kosičku...

1. [:Mám ja kosu, kosičku, mám ja kosu ostrú,:]

    [:ona mi pokosí, keď musí, ďatelinku rosnú.:]

2. [:Mám ja kosu, kosičku, mám ja kosu tupú,:]

    [:ona mi pokosí, keď musí, ďatelinku suchú.:]

3. [:Keď som začal kositi, kosička mi spadla,:]

    [:kým som si kosičku nasadil, ďatelinka zvädla.:]

 

Späť na zoznam

© 2001  Miroslav Jurči, Pesničky pre všetkých
Posledná aktualizácia stránky: 26 II 2005