Pesničky pre všetkých  - Terchová, Terchová...

Terchová, Terchová... Piesne z Janošíkovho rodného kraja - zbierka 48 ľudových piesní z Terchovej

Piesne z publikácie „Terchová, Terchová“ Piesne z Jánošíkovho rodného kraja sú zverejnené s písomným súhlasom autora Františka Muchu, ktorý piesne zozbieral a publikáciu zostavil.

Tradičnú terchovskú sláčikovú muziku tvorili traja muzikanti v zložení prvé husle, kontra-husle a basička, neskôr aj druhé husle – terc. Struny sa väčšinou vyrábali z baraních čriev. Samozrejme, že medzi ľudovými nástrojmi Terchovej nájdeme aj bezdierkovú píšťalku – koncovku, trúbu z rohov zvierat a v poslednej dobe aj veľmi populárnou heligónkou.

Aj terchovský spev je zaujímavý, v súčasnosti viachlasý. Väčšinou spevák predspieva niekoľko slabík a zvyšní speváci sa pridávajú naplno a hrdelne, muži spievajú v značných výškach. Veľká väčšina piesní je známa tým, že pieseň sa nespieva naraz celá, ale po pomalšej spevnej časti (jednom verši) nasleduje rýchla inštrumentálna medzihra a nakoniec piesne vždy patrí charakteristická dohra.

Huncútske z Terchovej

1.   A tá moja láskavá, Ι muzika (pdf 73,4 kB), Ι akordeón (pdf 65,4 kB), Ι melódia (pdf 57,3 kB)
2.   Čujem jedno pekné ftáča,
Ι muzika (pdf 72,2 kB), Ι akordeón (pdf 65,2 kB), Ι melódia (pdf 57,8 kB)
3.   Hore Belu voda beží,
Ι muzika (pdf 66,1 kB), Ι akordeón (pdf 61,4 kB), Ι melódia (pdf 53,6 kB)
4.   Jeden, dva, tri,
Ι muzika (pdf 71,8 kB), Ι akordeón (pdf 64,7 kB), Ι melódia (pdf 55,6 kB)
5.   Keby moje rúčky,
Ι muzika (pdf 72,9 kB), Ι akordeón (pdf 65,4 kB), Ι melódia (pdf 56,7 kB)
6.   Keď som išiel od svej milej,
Ι muzika (pdf 73,3 kB), Ι akordeón (pdf 66,8 kB), Ι melódia (pdf 56,2 kB)
7.   Mal som jedny krpce nové
, Ι muzika (pdf 72,4 kB), Ι akordeón (pdf 64 kB), Ι melódia (pdf 57 kB)
8.   Mamko, ožením sa
, Ι muzika (pdf 66,9 kB), Ι akordeón (pdf 60,8 kB), Ι melódia (pdf 52,4 kB)
9.   Načože je, načože je cigáňovi žena
, Ι muzika (pdf 64,8 kB), Ι akordeón (pdf 59,5 kB), Ι melódia (pdf 54,4 kB)
10. Keď ja pojdem na Oravu na viku,
Ι muzika (pdf 73,1 kB), Ι akordeón (pdf 65,9 kB), Ι melódia (pdf 58,1 kB)
11. Počkaj že ty kučeravá,
Ι muzika (pdf 61,9 kB), Ι akordeón (pdf 57 kB), Ι melódia (pdf 52,1 kB)
12. Sedí, sedí na konárku ftáča,
Ι muzika (pdf 57,4 kB), Ι akordeón (pdf 53,7 kB), Ι melódia (pdf 47,4 kB)
13. Staré diefky, čo robíte,
Ι muzika (pdf 30,7 kB), Ι akordeón (pdf 23 kB), Ι melódia (pdf 15,6 kB)
14. Upeč mamka koláč,
Ι muzika (pdf 28,9 kB), Ι akordeón (pdf 23,7 kB), Ι melódia (pdf 13,9 kB)
15. Vyletela holubička ze skalia,
Ι muzika (pdf 61 kB), Ι akordeón (pdf 57,7 kB), Ι melódia (pdf 51 kB)

Dievčenské z Terchovej

16. Ach, Bože môj, prebože moj láskavý, Ι muzika (pdf 75,2 kB), Ι akordeón (pdf 69,4 kB), Ι melódia (pdf 61,2 kB)
17. Ani ja som nevedela
, Ι muzika (pdf 23,9 kB), Ι akordeón (pdf 17,5 kB), Ι melódia (pdf 13,4 kB)
18. Išli diefky ľan trhať, Ι muzika (pdf 66,1 kB), Ι akordeón (pdf 59,3 kB), Ι melódia (pdf 51,6 kB)
19. Janíčko, Janko
, Ι muzika (pdf 64,6 kB), Ι akordeón (pdf 60,5 kB), Ι melódia (pdf 54,7 kB)
20. Páslo diefča pávy, Ι muzika (pdf 73,7 kB), Ι akordeón (pdf 65,9 kB), Ι melódia (pdf 56,8 kB)
21. Starela sa moja mať
, Ι muzika (pdf 67,4 kB), Ι akordeón (pdf 62,1 kB), Ι melódia (pdf 54,3 kB)

Zbojnícke z Terchovej

22. A ja smutný, zarmútený, Ι muzika (pdf 73,4 kB), Ι akordeón (pdf 65,4 kB), Ι melódia (pdf 57,3 kB)
23. A ovečky moje
, Ι muzika (pdf 81,2 kB), Ι akordeón (pdf 68,7 kB), Ι melódia (pdf 58,2 kB)
24. Čo sa stalo nové
, Ι muzika (pdf 68,8 kB), Ι akordeón (pdf 62 kB), Ι melódia (pdf 55,2 kB)
25. Ešče som si koníčka neosedlal
, Ι muzika (pdf 33,4 kB), Ι akordeón (pdf 27,4 kB), Ι melódia (pdf 17,4 kB)
26. Na tej lúce na zelenej
, Ι muzika (pdf 69 kB), Ι akordeón (pdf 63,7 kB), Ι melódia (pdf 56,6 kB)
27. Nebudem dobrý, nebudem
, Ι muzika (pdf 75,8 kB), Ι akordeón (pdf 69 kB), Ι melódia (pdf 61,2 kB)
28. Pojme chlapci, pojme zbíjať
, Ι muzika (pdf 72,6 kB), Ι akordeón (pdf 66,7 kB), Ι melódia (pdf 57,8 kB)

Ľúbostné z Terchovej

29. A keď bolo trištvrte na jednu, Ι muzika (pdf 74,8 kB), Ι akordeón (pdf 68,3 kB), Ι melódia (pdf 58,1 kB)
30. A tam dolu na marase
, Ι muzika (pdf 71,8 kB), Ι akordeón (pdf 67,2 kB), Ι melódia (pdf 59,8 kB)
31. A ty čierna cigánka
, Ι muzika (pdf 66,5 kB), Ι akordeón (pdf 62,4 kB), Ι melódia (pdf 55,1 kB)
32. Čierne oči choďte spať, Ι muzika (pdf 67,2 kB), Ι akordeón (pdf 63,3 kB), Ι melódia (pdf 56,3 kB)
33. Čo to diefča hovorí
, Ι muzika (pdf 70,8 kB), Ι akordeón (pdf 67,6 kB), Ι melódia (pdf 60,4 kB)
34. Ďatelinka drobná
, Ι muzika (pdf 80,3 kB), Ι akordeón (pdf 73,6 kB), Ι melódia (pdf 63,6 kB)
35. Doliny, doliny
, Ι muzika (pdf 69,2 kB), Ι akordeón (pdf 63,8 kB), Ι melódia (pdf 55,8 kB)
36. Hej, keby vedel, kde mám milú, Ι muzika (pdf 69,7 kB), Ι akordeón (pdf 63,7 kB), Ι melódia (pdf 54,8 kB)
37. Katarínka sivooká
, Ι muzika (pdf 28,8 kB), Ι akordeón (pdf 22,3 kB), Ι melódia (pdf 13,7 kB)
38. Keď sa Janko na vojnu bral, Ι muzika (pdf 67,9 kB), Ι akordeón (pdf 62,6 kB), Ι melódia (pdf 53,6 kB)
39. Keď slniečko zašlo
, Ι muzika (pdf 73 kB), Ι akordeón (pdf 65 kB), Ι melódia (pdf 58,4 kB)
40. Keď som išiel z Kamariše
, Ι muzika (pdf 74,9 kB), Ι akordeón (pdf 68,3 kB), Ι melódia (pdf 60,1 kB)
41. Lúčka, lúčina
, Ι muzika (pdf 66,3 kB), Ι akordeón (pdf 58,9 kB), Ι melódia (pdf 51,5 kB)
42. Nebudem sa ženiť chrma v lete
, Ι muzika (pdf 71,2 kB), Ι akordeón (pdf 63,7 kB), Ι melódia (pdf 54,2 kB)
43. Od mestečka do mlyna
, Ι muzika (pdf 69,5 kB), Ι akordeón (pdf 64,5 kB), Ι melódia (pdf 56,8 kB)
44. Svieť mesiaček aj slniečko jasné
, Ι muzika (pdf 68,1 kB), Ι akordeón (pdf 64 kB), Ι melódia (pdf 58,2 kB)
45. Ten terchovský mostek
, Ι muzika (pdf 73,4 kB), Ι akordeón (pdf 69,1 kB), Ι melódia (pdf 58,6 kB)
46. Už idú, už idú
, Ι muzika (pdf 66,7 kB), Ι akordeón (pdf 61,8 kB), Ι melódia (pdf 55 kB)
47. Za dubom, pred dubom
, Ι muzika (pdf 71,2 kB), Ι akordeón (pdf 63,9 kB), Ι melódia (pdf 55,4 kB)
48. Zasadel som čerešienku
, Ι muzika (pdf 66,1 kB), Ι akordeón (pdf 61,8 kB), Ι melódia (pdf 54,6 kB)

 

© 2001,  Miroslav Jurči, Pesničky pre všetkých
Stránka bola aktualizovaná: 28.11.2005